Allain Duhangan vannkraftverk

FIVASVannkraftverk

Sektor:

Fornybar energi

Prosjekt type:

Vannkraft / Kraftverk

Lokasjon (region, land):

India

Selskap / Partnere:

Statkraft (Eierandel 43,1 %)
Bhilwara Energy Limited (Eierandel 44,9 %)
IFC (BPC) (Eierandel 12 %)

Status:

I drift
Første driftsår 2010

Kapasitet:

Installert effekt 192 MW
Årlig produksjon 802 GWh

Se også / notater:

Referanser / Eksterne lenker:

https://www.statkraft.no/om-statkraft/hvor-vi-har-virksomhet/india/allain-duhangan-vannkraftverk/