Retten til vann i India

FivasIndia, land, Vann, Vann og sanitær

– Mathilde Thorsen I et forsøk på å adressere verdens økende problemer rundt vann og sanitærforhold vedtok FNs Generalforsamling i 2010 Resolusjon 64/929 som eksplisitt gjorde retten til rent drikkevann og trygge sanitærforhold til en selvstendig menneskerett. Dette har åpnet opp for ulike mekanismer som skal promotere, beskytte og overvåke denne rettigheten. Disse mekanismene inkluderer også FNs Spesialprosedyrer og opprettelsen … Read More