Tørst vekst

Vårt økonomiske system gjør seg stadig mer avhengig av verdens begrensede vannressurser.