Vi har holdt oss lenge nok

FivasFrontsak, Publikasjoner, Vann og sanitær

Fivas’ nyeste rapport løfter viktigheten av å nå FNs bærekraftsmål om vann og sanitær, for å realisere jenter – og kvinners muligheter.

I 2015, vedtok FNs medlemsland 17 globale mål for bærekraftig utvikling innen 2030. Tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle skal sikres gjennom bærekraftsmål 6. Det går fremover: 2.6 milliarder mennesker har fått tilgang på rent vann fra 1990 og fram til i dag. Når det gjelder sanitærforhold går det imidlertid altfor sakte, og kvinner merker det særlig godt. Om en jente eller kvinne ikke har tilgang på en praktisk vannkilde og en ordentlig do, er det vanskelig for henne å komme seg ut av et liv i fattigdom. Hun må ha disse behovene dekket om hun skal kunne ta igjen guttene på skolen og i arbeidslivet, være selvstendig og kreve rettighetene sine. Vann og sanitær er ikke bare et mål i seg selv, men elementært for å oppnå de andre bærekraftsmålene som utryddelse av sult, god utdanning og likestilling mellom kjønnene. Denne rapporten skal vise deg hvor tett disse målene henger sammen.

Hele rapporten kan lastes ned her.