Oljefondet må rustes bedre for fremtiden

FivasOljefondet, Publikasjoner

Oljefondet er i ferd med å bli akterutseilt på bærekraftig – og etisk forvaltning, slår en ny rapport fast.

Oljefondet tar stor risiko ved å ikke investere mer i bærekraft, skriver Sony Kapoor i rapporten Fivas, og flere andre organisasjoner lanserer i Arendal i dag.

Mandatet til Oljefondet legger vekt på bærekraft, men forvalteren av fondet gjør ikke nok. Mulighetene for å investere i vekstmarkeder og selskaper med bærekraftig styring blir også begrenset av krav som stilles fra Finansdepartementet, skriver Kapoor videre i rapporten «The Promise of Sustainable investing».

At Oljefondet løper stor risiko og kan gå glipp av vekst i solid drevne selskaper som vektlegger bærekraft er blant rapportens hovedkonklusjoner. Rapporten viser til store internasjonale investorer som alt har tatt tilsvarende grep. Oljefondet har en rekke svært gode dokumenter og velarbeidet policy som skal kommunisere forventninger til selskap de er investert i. Men det mangler at fondet anvender disse forventningsdokumentene på seg selv. I sommer kom Gjedremutvalget med forslag til ny organisering av Oljefondet. Vi ser frem til en spennende debatt gjennom vinteren!

Oljefondet regnes fortsatt som ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, og har blant annet barns rettigheter som et prioritert område det skal ta ekstra hensyn til i forvaltningen. Men det nåværende mandatet må endres for at fondet skal være rustet til å møte en verden i endring.

Rapporten anbefaler:

  • At mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank endres for å muliggjøre en mer etisk og bærekraftig forvaltning av fondet.
  • At indeksen Oljefondet som i dag opererer med, som inkluderer selskaper som blant annet bryter med menneskerettigheter, forurenser vann eller lobber mot klimareguleringer, byttes ut med en etisk indeks.
  • At oljefondet selger seg ut av olje og gass og øker investeringene fornybar energi.

Rapporten er skrevet på oppdrag av Fivas – Foreningen for internasjonale vannstudier, Forum for Utvikling og Miljø, Fremtiden I Våre Hender, Redd Barna, Fellesrådet for Afrika, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Amnesty International Norway og Handel og Kontor

Les hele rapporten her.