Statssekretær Jens Frølich Holte lover å snakke mer om mensen

FIVASNyhetsklipp

Hva er det lengste du har snakket om mensen i ett strekk? 31. august avholdt FIVAS en vannfestival om damer, doer og mensen i utviklingsperspektiv. Da var det duket for 7 timer mensenprat. Det var hverken flåseri eller humor, men rett og slett blodig alvor for menstruasjon og dårlige sanitære forhold er en viktig årsak til drop outs, overgrep og sykdom i det globale sør.

 

Vannfestivalen startet med en panelsamtale med Jens Frølich Holte (statssekretær i UD), Benedicte Næss Hafskjold (Kirkens Nødhjelp) og Kjersti Augland (Sex og politikk) om bistand til vann, damer og doer.

Vannfestivalen startet med en panelsamtale med Jens Frølich Holte (statssekretær i UD), Benedicte Næss Hafskjold (Kirkens Nødhjelp) og Kjersti Augland (Sex og politikk) om bistand til vann, damer og doer.

 

Vannfestivalen startet med en panelsamtale med Jens Frølich Holte (statssekretær i UD), Benedicte Næss Hafskjold (Kirkens Nødhjelp) og Kjersti Augland (Sex og politikk) om bistand til vann, damer og doer. Catharina Bull fra Tankesmien Agenda var ordstyrer. Bakteppet for samtalen var bærekraftsmål 6 om rent vann og gode sanitærforhold. Samtlige paneldeltakere var enige om at vi er nødt til å snakke mer om tabubelagte temaer som doer, mensen og kloakk for å bryte tabuer og flytte bistandspenger. FIVAS er storfornøyde med at statssekretæren sa at han gjerne snakker mer om mensen og håper beskjeden også har nådd utviklingsminister Astrup.

Resten av dagen var viet til ulike foredragsholdere som fortalte om sine erfaringer med disse temaene fra forskning og feltarbeid.

Resten av dagen var viet til ulike foredragsholdere som fortalte om sine erfaringer med disse temaene fra forskning og feltarbeid.

Resten av dagen var viet til ulike foredragsholdere som fortalte om sine erfaringer med disse temaene fra forskning og feltarbeid. De som bidro med kunnskap var Lyla Mehta (professor ved Institute of Development Studies, UK), Benedicte Næss Hafskjold (rådgiver på vann, sanitær og hygiene i Kirkens Nødhjelp), Anise Gold Watts (PhD-kandidat på NMBU) og Rebecca Bushby (jobber med koleraovervåkning i Røde Kors).

Noe av det som ble trukket frem er at så godt som alle de store verdensreligionenen anser en menstruerende kvinne som uren og legger føringer for hva hun kan eller ikke kan gjøre. Det finnes en rekke fordommer og myter knyttet til menstruasjon, f.eks. at å vaske seg kan føre til ufruktbarhet. Slike myter er til skade for kvinner og må møtes med god informasjon om menstruell hygiene.

Menstruell hygiene er også viktig fordi det bidrar til å promotere kvinners verdighet og selvtillit i tillegg til at det øker muligheten for at kvinner deltar i utdanning, yrkesliv og samfunnet generelt. Foredragsholderne tok til orde for at både menn og kvinner må bidra til å bryte stillheten og utfordre negative holdninger og forestillinger knyttet til menstruasjon. Det er en oppfordring FIVAS tar på alvor – vi må og skal bryte tabuene!

 

FIVAS vil gjerne takke LNU og Norsk Forfattersentrum for støtte til arrangementet