Skittent vann

FivasFrontsak, Nyhetsklipp, Vann og sanitær

Rohingya-flyktninger i Bangladesh. Foto: Pierre Prakash EU/ ECHO

Martine Kopstad Floeng

Barn som lever i FNs flyktningleirer, etter å ha flyktet fra urolighetene i Myanmar, blir stadig mer underernært. De nyeste tallene viser at dobbelt så mange barn er underernært nå, enn da de ankom flyktningleirene i august. Utviklingen overrasker Verdens Matvareprogram (WFP), melder NRK. 

Dette burde ikke være en overraskelse for FN-organisasjonen.

Vann er viktig

Selv om det sjeldent blir uttalt hvilken betydning adgang til rent vann og skikkelige toalettforhold har for barns vekst og utvikling, er det veldokumentert at underernæring skyldes mangel på vann, utilstrekkelige sanitærforhold og dårlig hygiene, på lik linje som mangel på mat. Verdens helseorganisasjon anslår at omlag 50% av tilfellene av underernæring er knyttet til infeksjoner forårsaket av skittent vann og dårlig hygiene.

Barn er spesielt utsatt for sykdommer, slik som diaré, som følge av skittent drikkevann. Rundt 290 000 barn under fem år dør hvert år av diarésykdommer forårsaket av skittent vann og utilstrekkelige toalettforhold. Det er rundt 800 barn om dagen, 33 barn i timen, ett barn annenhvert minutt.

Sykdom spres

Flyktningleire er yngleplasser for vannbårnesykdommer: de sprer raskere enn normalt, og er vanskeligere å forhindre og begrense. For mange mennesker lever for tett.
Skittent vann og utilstrekkelig sanitære forhold fører til diaré og andre langt mer alvorlige vannbårne sykdommer, som kolera og hepatitt. Disse sykdommene resulterer i økt fare for underernæring blant voksne og barn.

Dette burde ikke overraske FN-organisasjonen.

Arbeidet med bevisstgjøring av sammenhengen mellom underernæring og tilgangen på vann – og sanitærtjenester er åpenbart fortsatt viktig å formidle: for å kunne forbedre forholdene og levevilkårene til de 60 millioner menneskene som er på flukt i verden i dag.