Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie oljeaksjer

FivasNyhetsklipp, Oljefondet

Jonas Ådnøy Holmqvist

Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass, og råder dem til å selge aksjer som tilsvarer 300 milliarder kroner, skriver NRK etter at Norges Bank sendte ut en pressemelding i dag.

Norges Banks begrunnelse er utelukkende finansiell.

Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.

Dette er et stort gjennsomslag for Fivas og alle de andre organisasjonene som har jobbet for et mer bærekraftig Oljefond. Utsalg av Olje og gass var et av kravene vi kom med i rapporten The promise of sustainable investing sammen med Fremtiden i Våre Hender, Redd Barna, Fellesrådet for Afrika, Forum for utvikling og Milø og en rekke andre organisasjoner i august i år. At Norges Bank kommer til en konklusjon som støtter dette kravet så kort tid etter er svært positivt! Det er riktignok Finansdepartementet som legger rammene for fondet.
Ballen er hermed oversendt til Finansminister Siv Jensen og Stortinget.