Kenya innfører gratis bind til elever

FivasNyhetsklipp, Vann og sanitær

 Tekst produsert og publisert av Verdens Beste Nyheter ved Ann-Therese Kildal

Over en million jenter  i Kenya blir hjemme fra skolen når de har mensen fordi familiene deres ikke har råd til bind eller tamponger.

Kenyanske myndigheter anslår at jentene som holder seg hjemme i frykt for å blø igjennom, mister omtrent seks uker skolegang i løpet av et år. Det betyr at de faller etter undervisningen og medfører en høyere risiko for at de dropper ut av skolen.

På bakgrunn av dette, har Kenya vedtatt en ny lov, som skal sikre at skoleelever kan finne gratis bind på skolen, uansett hvor i landet de bor.

“Den kenyanske regjerings tiltak er en fantastisk nyhet for jentene, som med fri og lik tilgang til gratis bind får en bedre mulighet til å delta i undervisning og gjennomføre skolegangen. Men det er også utrolig viktig at elevene har tilgang til rent vann og rene toaletter på skolene. I tillegg må seksualundervisningen for unge forbedres for å bryte ned tabu og øke kunnskapen, slik at de unge kan ta gode beslutninger i livet,» forklarer Cristina Hanson, som er internasjonal direktør i Sex og Samfund i Danmark.

Kenya fjernet i 2004 momsen på mensbind for å gjøre de mer rimelig for forbrukerne, og siden 2011 har landet satt av penger til utdeling av gratis bind. Men med den nye loven blir det nå obligatorisk for skoler i hele landet å sørge for innkjøp og utdeling av bind.

“Vi anser tilgangen til bind som en grunnleggende menneskerettighet,» uttalte regjeringens talsperson, Eric Kiraithe, til nyhetsbyrået Thomson Reuters Foundation i forbindelse med signeringen av den nye loven.

Det finnes ikke gode regionale og internasjonale tall for hvor mange jenter som går glipp av skolegang på grunn av mensen, men i afrikanske land viser en rekke avgrensede undersøkelser i ulike land, at det er store lokale og regionale forskjeller på problemets omfang. Det er også forskjeller mellom de som bor i byer og de som bor på landsbygda, hvor andelen jenter som blir hjemme fra skolen når de har mensen er høyest. Eksempelvis svarer 10 prosent av jenter i Sierra Leone (2012)21 prosent i Burkina Faso (2013) og over 40 prosent av spurte jenter i Etiopia (2010), at de går glipp av skolegang på grunn av mensen.

Teksten ble første gang publisert av Verdens Beste Nyheter 27. juli 2017.