Initiativ for vann

FivasNyhetsklipp, Vann og sanitær

Ei ung jente på en bomullsfabrikk i India. Foto: ILO / A. Khemka

Tekstilindustrien forbruker enorme mengder vann i sin produksjon. Produksjonen av en enkel bomull t-skjorte krever omlag 2500 liter vann. For samme menge vann, kunne mer enn 125 personer fått dekt sine grunnleggende, daglige behov for drikke, personlig hygiene og renhold.

Når vi ser nærmere på tallene, ser vi at nordmenns forbruksmønstre er alt annet enn bærekraftig. Ifølge Framtiden i Våre Hender vil en gjennomsnittlig nordmann kjøpe 2500 klesplagg i løpet av livet. Dette er hverken forsvarlig eller etisk riktig når vi vet at tekstilproduksjonen gjerne finner sted i områder som er er preget av vannmangel og begrenset tilgang på vannressurser blant befolkningen.

– Tekstilindustriens forbruk og forurensning av vann er et kjempeproblem, særlig i lavkostland med omfattende tekstilproduksjon som for eksempel Kina og Bangladesh, sier Synne Movik, forsker ved seksjon for Vann og Samfunn ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Godt initiativ

Klesbransjen har nå begynt å innse at deres produksjonsmetoder ikke er bærekraftig, og at det også er i deres egen interesse å sørge for at vannbruken begrenses. Varner-gruppen i Norge skal sammen med et trettitalls andre aktører samarbeide for å bedre de store vannpåvirkende faktorene i tekstilindustrien.

– Samarbeidet gjør at dette virkelig drives fremover. Om vi skal kunne fortsette å produsere i fremtiden, er det viktig at det fremdeles finnes ressurser der – både vann til å produsere, men også et samfunn som fungerer, sa Christiane Fagertun, Quality Assurance Manager i Varner Sustainability, da hun ble intervjuet til opplysningskampanjen Fokus: klimaendringer.

Fivas bidro med bakgrunnsinformasjon til artiklene om vannforvaltning og vannavtrykk i tekstilindustrien som ble ført i pennen av Håvard Nyhus. Les mer om dette her: “Initiativ for vann” og “Godt initiativ