Elver med like rettigheter som mennesker

FivasNyhetsklipp

En kvinne viser sin respekt til Ganges i India. Foto: Dave / Flickr.com

Verden over vernes elver: jordens blodårer sidestilles med mennesker, og de rettighetene vi har. Både Ganges og Whanganui har nå “status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter, plikter og forpliktelser … for å bevare og beskytte dem».

I en artikkel i The Guardian spør Ashish Kothari, Mari Margil og Shrishtee Bajpai hva dette betyr. Hva betyr det at elver har de samme rettighetene som mennesker? Hvis den mest fundamentale menneskerettigheten er “retten til liv”, betyr det at elver skal få flyte fritt, uforstyrret av konstruksjoner som dammer? Omfavner denne retten alle skapninger i elvesystemet? Og hvordan kan en elv, uten en egen stemme, sikre at dens rettigheter opprettholdes og respekteres, og likeledes be om erstatning dersom disse rettighetene blir krenket? Hvem vil motta kompensasjonen? Og kan slike rettigheter gjøre opp for tidligere feilsteg?

Les hele artikkelen her.