Sektor:

Fornybar energi

Prosjekt type:

Vannkraft / Kraftverk

Lokasjon (region, land):

Chile

Selskap / Partnere:

Statkraft (eierandel ? %)

Status:

Under konstruksjon
Første driftsår planlagt i 2022?

Kapasitet:

Installert effekt 52 MW
Årlig produksjon ? GWh

Se også / notater:

Elvekraftverket Los Lagos vil utnytte vann fra elven Pilmaiquén og får en installert effekt på 52 MW.

Los Lagos-prosjektet ligger i Río Bueno kommune i Osorno-provinsen om lag 10 kilometer nedstrøms vannkraftverket Rucatayo, som er eid Statkraft.

Los Lagos-prosjektet ble godkjent av det chilenske miljømyndighetsorganet Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) i juni 2009 og har den chilenske miljøkvalifiseringen RCA.

Statkraft har satt i verk en prosess for å informere lokalsamfunnene i området og andre relevante aktører om prosjektet og selskapet. Dialogen med lokale urfolksgrupper og øvrige interessenter fortsetter med mål om å etablere et langsiktig samarbeid.

Referanser / Eksterne lenker:

https://www.statkraft.no/om-statkraft/hvor-vi-har-virksomhet/chile/los-lagos-vannkraftverk/

https://www.statkraft.com/about-statkraft/where-we-operate/chile/los-lagos-hydropower-plant/