Naturen kaller: Må man, så må man!

FivasFrontsak, Sanitær, Vann og sanitær

Av Mathilde Thorsen i anledning verdens toalettdag 19.november

Hvorfor må vi snakke om tiss og bæsj?

Den 19. november markerer FN verdens toalettdag. Temaet for 2018 er som passende «Når naturen kaller», og denne dagen er viktig. Hvorfor? Fordi må man, så må man. Er det noe alle mennesker har til felles så er det jo nettopp dette, vi må alle på do. Men selv om alle mennesker har dette til felles snakkes det lite om. Derfor er 19. november en viktig dag. Vi trenger å snakke om tiss og bæsj. Vi trenger å snakke om at 2,5 milliarder mennesker, en tredjedel av alle mennesker, ikke har tilgang på tilfredsstillende sanitærforhold. En tredjedel av verdens befolkning mangler en trygg plass å gjøre fra seg.

Alle gjør det, men vi vil helst ikke snakke om det. Å gå på do er en privatsak og i mange kulturer, inkludert vår egen, er snakk om dette temaet fortsatt tabu. Men tiden for å snakke om tiss, avføring og menstruasjon har for lengst kommet. Det handler om helse og sikkerhet, og trygge sanitærforholder et satsningsområde med enormt forbedringspotensial. Omlag 1600 barn dør hver eneste dag av diaré og andre sykdommer knyttet til for dårlige sanitær- og hygieneforhold. Sykdommer som diaré, innvollsorm, hepatitt A, tyfus, polio og kolera kan spres via menneskelig avfall og dårlig hygiene. Toaletter og trygge sanitærforhold kan dermed redde mange liv. Derfor må vi tørre å snakke om tiss og bæsj. Vi må anerkjenne at det er en global sanitærkrise og at denne må møtes med investeringer i toaletter og trygge sanitærtjenester.

Sanitærtjenester er viktige for å behandle menneskelig avfall slik at det ikke går tilbake i økosystemet ubehandlet. Når folk gjør fra seg ute i naturen, eller kloakken ikke blir behandlet, vil dette kunne forurense vannkilder og spre smittsomme sykdommer. Vannbårne sykdommer må møtes med fokus på hygiene, tilgang på rent vann og tilgang på trygge toaletter og latriner. Investering i sanitærforhold vil fremme helse, hindre smittsomme sykdommer i å spres, men det vil også øke produktiviteten. FN har funnet at investering i sanitærforhold i utviklingsland øker landenes brutto nasjonalprodukt. Verdens Helseorganisasjon kalkulerte også i 2010 at en investering i sanitærforhold tilsvarende 1 US Dollar vil redusere helseutgifter tilsvarende 5.5 US Dollar. I tillegg vil en investering i toaletter på skoler øke jenters deltakelse med 11 prosent. Toaletter handler om så mye mer enn bare tiss og bæsj. Det handler om trygghet, produktivitet og helse.

Verdens toalettdag har som overordnet mål å møte FNs bærekraftmål nr. 6 som handler om tilgang på rent vann og gode sanitærforhold. Under dette målet skal alle sikres tilgang på tilstrekkelige sanitærtjenester slik at ingen må gjøre fra seg i naturen. Det en lang vei å gå for at dette målet skal bli møtt. Å sikre tilgangen til en tredjedel av verdens befolkning som nå ikke har tilgang på tilstrekkelige sanitærforhold vil kreve en massiv satsing. Naturen kaller og noen må svare! Her er det helt nødvendig at ulike aktører allierer seg og samarbeider for å fremme en positiv utvikling. Det er viktig å understreke at FN systemet, sammen med Verdens Helseorganisasjon, har markert seg som svært viktige i kampen for trygge sanitærforhold. Men det trengs også langsiktige investeringer og fremtidsrettede løsninger hvis vi skal finne en bærekraftig løsning på dagens situasjon.

I 2010 ble retten til rent vann og trygge sanitærforhold en egen menneskerett. Dette har åpnet opp for mekanismer for å fremme og beskytte disse rettighetene. Men man ser ofte at sanitærforhold havner i bakgrunnen. Vi snakker gladelig om retten til vann og hvordan det må jobbes for å sikre folk tilgang på rent og trygt drikkevann. Men når det kommer til sanitærforhold snakker vi ikke like høyt. For bak det fine ordet ligger det noe vi ikke liker å snakke om. Det er ikke like fristende å engasjere seg i tiss og bæsj. Folk strømmer ikke til for å snakke om menstruasjon og hvordan dette påvirker jenters og kvinners liv. Ei heller er det mye skriverier om hvordan kvinner utsettes for vold og seksuelle overgrep i forbindelse med toalettbesøk. Derfor er dagen i dag. Arbeidet til aktivister som jobber for bedre sanitærforhold verden over er viktig. At noen tørr å snakke om avføring og menstruasjon er viktig. Hvorfor? Fordi investering i toalettforhold og hygiene kan redde så mange liv. Investeringer i sanitærtjenester kan øke produktiviteten og bli en del av en mer bærekraftig fremtid. Fordi vi har holdt oss lenge nok, og må man så må man. Alle mennesker har rett til tilgang på rent vann og trygge sanitærforhold. Naturen kaller og nå må vi svare