La de renne fritt

FivasElver, Frontsak

Buba River in Guinea-Bisseau, Africa. Photo: U.S Geologicak Survey, via pingnews.com

14. mars markeres verdens internasjonale elvedag verden over

Martine Kopstad Floeng

Vi er alle avhengige av rent vann for å overleve. Vannet vi drikker, inkludert det som du får kjøpt på din nærbutikk, kommer fra elver, vassdrag og akvifer.

Pulserende elver

Fra verdensrommet ser verdens elver ut som pulserende blodårer. De bukter seg gjennom landskapet, fører vann til by og land, til industri og landbruk. Elvene frakter store skip på tvers av verdenshavene, lastet med mat og energi. Elvene gir liv til samfunn, mennesker og dyr. Nesten alle arter som lever på land, og de 126,000 som lever under vann, avhenger av ferskvannet som strømmer gjennom elver og innsjøer for å overleve. Friske, frittflytende elver holder tusenvis av arter i live, og bidrar til å opprettholde en fiskerinæring verdt milliarder av kroner. Elvene fører med seg næringsstoffer i ferskvannet, som senere renner videre til våtmarksområder og ut i de store innsjøene.

Truet

Elvene er også endestasjonen for avløpsvann og forurensning fra jordbruk og industri, og et offer av menneskelig inngripen. Vannkraftytbygging, oppdemming og byutvikling har endrer den naturlige tilstanden til elveløpene. I mange tilfeller trues elevenes eksistens, dets naturlige habitat og artsmangfold. Et artsmangfold som gjennom de siste 60 årene har blitt kraftig redusert. Demninger er en av de viktigste årsakene til at verden har mistet 80 prosent av sine ferskvannsbestander siden 1970-tallet. Dette betyr om områder av høy økonomisk – og estetisk betydning går tapt. Samtidig som verdens begrensede ferskvannressurser forsvinner og forurenses: prekære drikkevannskilder ødelegges, og hverdagen til mennesker som lever av og ved elvene utfordres.

Verdens elvedag

I dag, når vi markerer den internasjonale «Day of Action for Rivers», så minner vi oss selv på elvens betydning for mennesker, miljø og artsmangfoldet. Elver er ikke bare en potensiell handelsvare som kan demmes opp. Frittflytende elver har også en uvurderlig verdi for millioner av mennesker verden over.