Kvinnekamp fra toalettskåla

FivasFrontsak, Sanitær, Vann og sanitær

 

Foto: eThewkwini / Flickr

Idun Rognerud, frivillig i Fivas

I anledning kvinnedagen er det på høy tid sette fokus på hvor viktig sanitærtjenester er for å sikre at jenter fullfører sitt utdanningsløp: I likhet med 8. Mars-komiteen i Oslo mener vi at verden vinner på utdanning til alle jenter og kvinner!

Til tross for at det er en menneskerett å ha tilgang til grunnleggende sanitærtjenester er det langt igjen før alle kan gå på do med verdighet. I verdens minst utviklede land mangler over halvparten av skolene tilfredsstillende toaletter. Selv der det finnes en do, står jentene ovenfor utfordringer. Såpe finnes sjeldent, og selv vegger kan være en mangelvare. I Nigeria, for eksempel, der noen skoler kun har ett toalett per 600 studenter, velger mange å gå på do utendørs. Rett å slett fordi køen blir for lang, eller standarden for dårlig. Manglende sanitærtjenester fører ikke bare til spredning av smittsomme sykdommer som diaré: Økt frafall fra skolen blant jenter er en mindre uttalt risiko.

Blodig alvor

Det er ikke lett å få mensen når man ikke kan gå på do i fred. Mens gutter kan tisse i buskene, må jenter ofte gå langt for finne et gjemmested utenfor skolen. Det betyr tapt skoletid, og en risiko for overgrep. For alternativet: å holde seg i opptil 13 timer, er en annen risikosport. Sjansen for infeksjoner og langvarige følger for deres reproduktive – og seksuelle helse blir da stor. Med disse to alternativene, blir det for mange en lett utvei å heller skulke skolen når man får mensen. Det betyr at menstruerende jenter går glipp av så mye som en fjerdedel av skoleåret. For andre blir den psykiske belastningen så stor at de dropper helt ut av skolen når de kommer i puberteten. Tilgangen til et ålreit toalett kunne løst denne problematikken. Der er tallene tydelige: jenters deltagelse i skolen øker med 11 prosent når toaletter blir installert.

Handling må følge ord

I stortingsmeldingen om Utdanning for Utvikling fra 2014, fremheves det at “infrastruktur som klasserom og sanitære forhold, er også viktig, for å sikre et trygt og inkluderende undervisningsmiljø”. Regjeringen anerkjenner altså betydning av sanitærtjenester i skolen for å forhindre frafall og sikre likestilling. FNs bærekraftsmål om vann og sanitær sikter mot at alle skal ha tilgang til sanitærtjenester før 2030, men da trengs det et taktskifte i bygging av toaletter. Vi mener at dette målet kan oppnås, men da må Norge og andre giverland øke støtten til sanitærtjenester, spesielt i utdanningssektoren. Kvinnedagen handler nettopp om å rette fokus mot de neglisjerte problemstillingene som rammer kvinner. Vi stiller oss derfor stolt bak parole 16 på årets kvinnedag: fordi vi mener alle vinner på at vi tør å snakke om avføring, mensen og andre tabubelagte temaer som står i veien for jenter og kvinners skolegang.