Holder seg heller

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Jenter i den palestinske flyktningsleiren Jerash. Foto: Omar Chatriwala

Martine Kopstad Floeng

De flykter fra krig og konflikt til en utrygg hverdag i overfylte flyktningleire. Den manglende tilgangen til toaletter fører til at kvinner og stadig yngre jenter utsettes for seksuelle overgrep. Derfor holder de seg heller enn å risikere å bli utsatt for misbruk og voldtekt. Dette får store følger.

Den samme historien

Humanitære organisasjoner som befinner seg i konfliktfylte områder verden over, fra Nigeria til Syria og Libya, forteller det samme: kvinner og jenter utsettes daglig for seksuelle overgrep, og frykter hverdagslige rutiner som å gå på toalettet.

I Nigeria, hvor nærmere to millioner mennesker har måttet forlate sine hjem som følge av den militante gruppen Boko Haram sine herjinger, blir utfordringene stadig større. Mangelen på toaletter i landet, og særskilt i flyktningleirene, utgjør ikke bare en fare for seksuelle overgrep blant kvinner og jenter. Et annet aspekt er de medisinske følgene: Det får langvarige følger for kvinners seksuelle – og reproduktive helse. Samtidig som det fører til at stadig flere ser seg nødt til å gå på do i skogkratt, bak telt, i grøfter og elver. I flyktningleire, hvor folk lever tett, utgjør dette en betydelig risiko for smitte av sykdommer og epidemier.

 

Kvinner og barn samler vann i Thata flyktningleir i Pakistan. Foto: Asian Development Bank

De samme utfordringene finner man i Syria og dets naboland. Amnesty International lanserte tidligere i vinter en 16-dagers kampanje mot kjønnsvold, etter blant annet deres utsendinger i Hellas rapporterte om uutholdelige forhold i landets flyktningleire. Over flere år har det blitt rapportert om leire med manglende trygge og separate toaletter, få lyskilder og ingen rapporteringsmekanismer ved overgrep.

Amnesty skrev allerede i 2014 om en gruppe irakiske flyktninger fra Nord-Irak som dannet provisoriske “beskyttelses grupper” i teltleiren Nea Kavala i Hellas, som en respons på den utryggheten de opplevde ved å gå på do alene. Ifølge den britisk baserte organisasjonen Refugee Rights Data Project (RRDP) er det mange som føler på den samme utryggheten i dag. Mer enn 46 prosent av kvinnene som ble spurt, sa at de ikke følte seg trygge i leirene og var redde for å gå på do.

En menneskerett

At slike tilstander kan finne sted i Europa og resten av verden, uten at det daglig når avisoverskriftene, er uakseptabelt. Kvinner og barn som flykter fra krig og katastrofer burde kunne søke tilflukt i trygge områder, uten bekymring for overgrep når de skal gjøre noe så prekært og naturlig som å gå på do. Tilgang til et trygt toalett er ifølge FN en menneskerettighet, allikevel er det et mangelvare i de fleste flyktningleire. Slik som i Nigeria, hvor det i gjennomsnitt kun finnes ett toalett per 100 flyktning.