Færre barn dør av diarésykdommer

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Foto: WaterAid / Dean Sewell

Martine Kopstad Floeng

På verdensbasis dør færre barn av diarésykdommer enn tidligere, konkluderer en ny studie utført av The Lancet.

Antallet barn som dør av diarésykdommer har blitt redusert med 34 prosent i årene mellom 2005 og 2015, som følge av den internasjonale innsatsen for å sikre vann og sanitærtjenester for alle. Men til tross for oppløftende og tydelig fremgang, dør fortsatt nærmere en halv million barn under fem år av diarésykdommer hvert eneste år. Det er både urovekkende og uholdbart når vi vet at mer enn halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått dersom tilstrekkelige og likeverdige vann-, sanitær-, hygiene- og toalettforhold var tilgjengelig for alle.

I 2015 tok diarésykdommer livet av tilsammen 499 000 barn under fem år, og tilsammen 1,3 millioner mennesker i alle aldre. Diaré var sådan ansvarlig for 8,6 prosent av alle dødsfall blant de under fem år. Dette gjør diarésykdommer til den fjerde ledende årsaken til dødelighet blant barn.

Afrika sør for Sahara

Den største nedgangen i barnedødelighet finner vi i Afrika sør for Sahara, hvor antall dødsfall per 100 000 har falt fra 445 barn til 277. Men det er også her, i Afrika sør for Sahara, hvor vi finner de landene som er hardest rammet av barnedødelighet som følge av diarésykdommer. I Niger mangler mer enn 70 prosent av befolkningen tilgang til et anstendig toalett, og hele 32 prosent mangler tilgang til rent vann. De samme utfordringene finner vi i Tsjad hvor bare 48 prosent av innbyggerne i landets byer har tilgang til drikkevann, og knappe 2 prosent har tilgang til grunnleggende sanitære forhold.

Rent vann redder liv

Til tross for positive utviklingstrekk og en betydelig reduksjon av antall dødsfall, må verdenssamfunnet gjøre umiddelbare og vedvarende tiltak for å sikre mennesker tilgang til rent vann og tilstrekkelige sanitærtjenester i lavinntektsland. Dette vil bidra til å løse denne problematikken, og forhindre tusenvis av årlige dødsfall.