Det viktige vannet

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Youth in the UN Climate Change talks in Marrakech. Photo: Takver / Flickr

Youth in the UN Climate Change talks in Marrakech. Photo: Takver / Flickr

Martine Kopstad Floeng

Klimatoppmøtet i Marrakech har blitt viet lite spalteplass av mediene, sammenlignet med toppmøtet som ble arrangert i fjor. I ettertid av møtet i Marrakech er også resultatene bleke sammenlignet med fjoråret, hvor den politiske viljen resulterte i Parisavtalen: som skapte et sterkt og tydelig momentum i den internasjonale klimapolitikken.

Vannets virke

Til tross for mindre suksessfulle forhandlinger i år, er det stor begeistring knyttet til årets fokus på vann. De internasjonale klimaforhandlingene i Marrakech brukte i år én av de tolv dagene på å skape større bevissthet rundt klimaforandringene sin påvirkning på vannsektoren. For klimaforandringene vil ramme vannressursene hardest, som følge av at vann er den mest sårbare ressursen for klimaendringer.

Dystre forespeilinger til tross. Fokuset under klimatoppmøtet sin vanndag var hverken økende fare for tørke, hyppigere flommer eller økt press på de begrensede vannressursene. Fokuset var rettet mot vannet som en del av løsningen på den klimatrussel vi står overfor. Det ble lagt vekt på at vann er en viktig komponent dersom Parisavtalen og 2-gradersmålet skal kunne nås.

Vann er avgjørende for suksessfulle klimatiltak, da flere av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene avhenger av pålitelig og tilstrekkelig tilgang til vannressurser.

– Vann og klima er nært knyttet. I en rekke land kommer 97 prosent av deres fornybare energi fra vann, uttalte miljøminister i Marokko, Hakima El Haité under årets klimatoppmøte.

Må inkludere vann

El Haité var bare én av de som understreket viktigheten av å inkludere vann i diskusjonene om klimaendringer under årets toppmøte. Under en pressekonferanse i anledning vanndagen avsluttet den marokkanske vannministeren Charafat Afailal med å fortelle de fremmøtte at:

– Vann er et nøkkelelement i menneskelig utvikling.

Foto: UNDP

Foto: UNDP