Hidro Santa Cruz legges ned

FivasFrontsak, Guatemala, Norske aktører, Vannkraft

Elveløps-kraftverket Hidro Santa Cruz Barillas, Guatemala. Foto: Norfund

Jonas Holmqvist

Det Norfund-støttede elveløps-kraftverket i Guatemala avsluttes etter en årelang konflikt.

I mer enn åtte år har lokalbefolkningen motsatt seg utbyggingen av vannkraftverket i Santa Cruz Barillas. En konflikt som kulminerte i drapet på den lokale lederen, Andrés Pedro Miguel.

Omstridt

En rekke nettsteder meldte på tampen av 2016 at det spanske selskapet Ecoener Hidralia som eier Hidro Santa Cruz trekker seg ut av Guatemala og legger ned det omstridte vannkraftprosjektet. Selskapet har forhandlet med Guatemalanske myndigheter i flere måneder for å bli enige om tekniske og økonomiske aspekter, uten å komme til enighet.
– Like avgjørende for avgjørelsen var den manglende på støtten fra majoriteten av lokalbefolkningen, skriver det spanske selskapet Hidralia, som sto ansvarlige for utbyggingene i Santa Cruz i Barillas.

Motstanden har også vært stor blant internasjonale aktører. Friends of the Earth i Spania har blant annet spilt en sentral rolle, og deres underskriftskampanje regnes som viktig i kampen mot utbyggingen av vannkraftverket. Mer enn 23.000 underskrifter ble sendt til den guatemalanske ambassadøren i Spania, med krav om tilbaketrekking av det multinasjonale selskapet fra landet.

Norsk involvering

I 2011 var dette Norfund sin første direkteinvestering i småskala vannkraft i Sentral-Amerika, hvor de støttet prosjektet med både finansiering, kvasi-egenkapital og lån. På bakgrunn av motstand fra lokalbefolkningen, hadde Fivas i 2012 flere møter med Norfund, hvor vi advarte mot risikoen ved å sette i gang et vannkraftprosjekt i dette området. Norfund sin respons var at tilstrekkelige konsultasjoner var gjort og at prosjektet var i tråd med kravene til konsultasjoner med urfolk som de følger. På sine hjemmesider skriver de at prosjektet sådan vil hjelpe Guatemala å redusere sin avhengighet av fossil brensel.

Lokal motstand

Selv om vannkraftverket var lite, har motstanden vært stor. Lokalsamfunnet i Barillas hadde allerede i 2007 fattet en felles beslutning om at de ikke ønsket vannkraft eller andre store infrastrukturprosjekter på sitt territorium. Til tross for bred enighet blant befolkningen om å bevare og beskytte naturområdet, ga guatemalanske myndigheter allikevel tillatelse til utbyggingen i 2011, og konflikten eskalerte gradvis. I 2012 ble det innført unntakstilstand i området, og sikkerhetsstyrker ble satt inn. Norfund uttalte etter dette at de så konflikten primært som et sikkerhetsspørsmål, og at grunnen til at utbyggingen ikke fortsatte var risikoen for arbeiderne.

Du kan lese mer om konflikten rundt prosjektet i Fivas’ rapport Guatemala i skyggen av fortiden  og hos Guatemala Human Rights Commission.