Kolerautbrudd herjer Jemen

Borgenkrigen i Jemen tar stadig flere liv. Mer enn en halv million mennesker er nå smittet av koleraepidemien.

Norske investeringer med bismak

Den 9. august 2001 ble en hel grend, på brutalt vis, tvangsfordrevet som følge av utvidelsen av kullgruven Cerrejón i Colombia. Oljefondet har store interesser i denne gruven.

Gruveindustriens avhengighet av vannkraft

40 megadammer er planlagt på den brasilianske delen av Amazonas de kommende 20 årene: drivkraften er et høyt energibehov til en omfattende gruveindustri og mineraleksportvirksomhet.

Verden tørker inn

17. juni markeres den internasjonale dagen for bekjempelse av ørkenspredning. Markeringen setter søkelyset på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke.

Færre barn dør av diarésykdommer

Ny studie viser at antallet barn som dør av diarésykdommer er betydelig redusert, som følge av økt tilgang på rent vann og sanitærtjenester.