Megaprosjekter og vann: Demninger, korrupsjon og ansvarsfraskrivelse

Av Mathilde Thorsen Megaprosjekter popper opp i hele verden i en voldsom fart. Megaprosjekter defineres gjerne som store, ambisiøse prosjekter som involverer flere private eller offentlige interesser. I utviklingsland blir ofte megaprosjekter definert som prosjekter preget av stor investeringsforpliktelse og kompleksitet i tillegg til at prosjektet vil ha en langvarig innvirkning på økonomien, miljøet og samfunnet. Store megaprosjekter tar mange … Read More

Retten til vann i India

– Mathilde Thorsen I et forsøk på å adressere verdens økende problemer rundt vann og sanitærforhold vedtok FNs Generalforsamling i 2010 Resolusjon 64/929 som eksplisitt gjorde retten til rent drikkevann og trygge sanitærforhold til en selvstendig menneskerett. Dette har åpnet opp for ulike mekanismer som skal promotere, beskytte og overvåke denne rettigheten. Disse mekanismene inkluderer også FNs Spesialprosedyrer og opprettelsen … Read More

Gå mot strømmen

Innspill til hvordan Norges kommende satsing på energibistand kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål om ren energi til alle innen 2030.

Vil regjeringen gå mot strømmen?

Norge og andre giverland retter i stor grad energibistanden mot utbygging av strømnett og produksjon av ren energi til disse. Med en slik energipolitikk vil 674 millioner mennesker stå uten strøm i 2030. Vil Regjeringen nå satse på å nå disse med sin energibistand?

Ren energi gir kjempeavkastning for Norfund

I 2017 solgte Norfund en stor eierandel til Statkraft, noe som ga solid avkastning. Årsrapporten gir grunn til optimisme, men utviklingseffekten ut over avkastning er fortsatt for dårlig dokumentert.