Sanitær

FivasSanitær, Vann og sanitær

En verdig og sikker måte å håndtere menneskelige ekskrementer er avgjørende for menneskers helse og utvikling. I dag lever mer enn 2,3 milliarder uten mennesker uten tilgang til toalett, hvorav nærmere en milliard av disse lever i urbane strøk og slum. Til tross for at hver tredje person ikke har et toalett å anvende, har viktigheten med tilgang til toalett og sanitærtjenester blitt underkommunisert på den internasjonale utviklingsarenaen. Å løfte den livsviktige rollen som tilgang til toalett har, er en av Fivas viktigste oppgaver.

At mennesker mangler tilgang til toaletter og kunnskap om viktigheten av sanitærtjenester har store konsekvenser. Hvert år dør om lag 1,7 millioner mennesker som følge av diarésykdommer. Barn under fem år er spesielt utsatt ettersom de rammes lettere av infeksjoner og sykdommer. Nærmere 315 000 barn under fem år dør hvert år av diarésykdommer forårsaket av skittent vann og utilstrekkelige sanitærtjenester. Det er nærmere 900 barn per dag, 36 barn i timen,  og mer enn ett barn annenhvert minutt. Dette er sykdommer som lett kunne vært unngått eller blitt kurert, men som istedenfor er en av de vanligste årsakene til at barn under fem år dør. Smitten spres gjennom mat og vannforurensning, og derfor ofte som et resultatet av dårlige sanitærforhold og mangelfull håndhygiene.

At så mange mennesker mangler tilgang til toalett får også andre konsekvenser. Kvinner og jenter er spesielt utsatt. Blant annet står de i fare for å bli utsatt for overfall når de må gjøre fra seg utendørs. Dette leder naturligvis også til å at mange bruker mye tid og krefter på å finne et sted som er føles trygt. Mange jenter velger å avslutte sin skolegang når de når puberteten og får mensen dersom det ikke finnes tilgang til private toaletter på utdanningsinstitusjonene. Globalt vil hver tredje skole ikke ha mulighet til å tilby sine elever rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærtjenester.

Tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærløsninger er således helt avgjørende dersom viktige utviklingsmål som helse og utdanning skal kunne nås. FNs bærekraftsmål 6 ønsker å sikre gode sanitærforhold for alle. Den nye agendaen har som mål at innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle. Herunder legges det særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner, som gjerne rammes hardest av denne problematikken.

Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle, og forbedrede sanitærtjenester har bevist effekt på helse, fattigdomsbekjempelse, kvinners rettigheter og likestilling. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør fortsatt hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett, hvorav flesteparten av disse er barn.

Children wash their hand at a latrine at Tutis Primary School in Oromia State of Ethiopia. Photo : Jiro Ose

Etiopiske barn vasker hendene utenfor en barneskole i Oramia. Foto: Jiro Ose