Markering av 20 års motstand mot Narmada-demningene

Tjue år er gått siden Redd Narmada-bevegelsen, Narmada Bachao Andolan (NBA) begynte å stille spørsmål, organisere seg og mobilisere motstand mot ødeleggelse av naturen og folks liv og levebrød i Narmada-dalen. Den 23. – 27. november i år feiret NBA sitt 20-års jubileum, og markerte dessuten kampen mot storstilte damutbygginger verden over.

>

SN Power i Nord-India

I oktober i fjor annonserte Stakraft Norfund Power Invest (SN Power) at den var på vei inn i India. SN Power har inngått et 300 millioner dollar forretningssamarbeid med det indiske selskapet LNJ Bhilwara Group i delstaten Himachal Pradesh i Nord India. Samarbeidet innebærer operasjon av det eksisterende 86MW Malana vannkraftanlegg og bygging av det nye 192MW Allain Duhangan prosjektet. Verdensbankens International Finance Corporation (IFC) skal også ha en 10 % andel i prosjektet og har godkjent finansiering av opptil 47 millioner dollar i lån og egenkapital.

>