Norconsult idømt seks måneders utestengelse

Dar es Salaam_960

Jonas Holmqvist

Norconsult slapp så vidt unna foretaksstraff, men har vært svartelistet av Verdensbanken for grov korrupsjon i en årrekke. I februar meldte Development Today at Verdensbankens sanksjonsstyre avsa sin dom over Norconsult, noe som resulterte i at Norconsult igjen kunne inngå kontrakter i verdensbankstøttede prosjekter.

Verdensbanken begynte å etterforske mulig korrupsjon i prosjektet som varte fra 2003 til 2006 allerede i 2007. Selskapet har anklaget Verdensbanken for urettmessig å utestenge dem fra verdensbankprosjekter mens etterforskningen foregikk. Verdensbanken på sin side avviste at det fantes en slik uoffisiell sanksjonslinje. Først i september 2011 ble Norconsult formelt utestengt fra å delta i Verdensbank-prosjekter.

Development Today skriver i februar om Verdensbankens sanksjonsstyres endelige avgjørelse som falt i januar i år: Norconsult får en utestengelsesstraff på seks måneder. Verdensbanken hadde i utgangspunktet bedt det uavhengige sanksjonsstyret om to års utestengelse.

Straffen gjøres retroaktiv og er derfor allerede utløpt. At straffen ble gjort retroaktiv gjør at Norconsult verken oppføres på Verdensbankens svartelister eller blir utestengt av andre organisasjoner som følger Verdensbanken.

Norconsult unngikk også etter lang rettslig motstand foretaksstraff i det norske rettsvesenet. Ansatte i Norconsult ble dømt etter en Økokrim-etterforskning som viste at 172 000 dollar ble betalt til tanzanianske offentlige ansatte. Norconsult ble av lagmannsretten idømt en bot på 4 millioner kroner for delaktighet i korrupsjon i prosjektet som var verdt om lag 40 millioner

Selskapet anket dommen og ble i 2013 frikjent for foretaksstraff i høyesterett. At Norconsult unnslapp foretaksstraff gjør at det er kun de ansatte,og ikke selskapet, som regnes som skyldige i korrupsjonssaken. Hadde Norconsult blitt dømt for korrupsjon ville de mistet offentlige oppdrag i Norge og omlag halve sin omsetning. I Høyesteretts begrunnelse heter det blant annet at selskapet frifinnes på grunn av den lange tiden som er gått og fordi selskapet har endret praksis.

Norconsult har allikevel fått et plettet rykte etter korrupsjonssaken. Selskapet forsøkte å melde seg inn i Verdensbankens amnestiordning etter at de var satt under etterforskning. Amnestiordningen er imidlertid kun åpen for selskap som ikke er under etterforskning, og de ble nektet tilgang.

Norconsult prøvde også  å få saken avvist av Verdensbankens sanksjonsstyre, blant annet fordi selskapet ikke kunne anses som ansvarlig for hva ansatte på lavere nivå i bedriften hadde gjort. Sanksjonsstyrets svar var at de ulovlige innbetalingene, som var nedfelt i kontrakten Norconsult inngikk, var forseggjorte og alvorlige. Formildende omstendigheter, som den lange tiden prosessen har tatt, ble forminsket av Norconsults manglende vilje til å ta ansvar, sa sanksjonsstyret. Norconsult unnlot å melde fra til norsk politi om korrupsjonsetterforskningen før Dagens næringsliv avslørte saken i 2007.

UD kommenterer at de forholder seg til den kjensgjerning at Norconsult ikke er dømt for korrupsjon. En interessant kontrast til nulltoleransen overfor bistandsaktører.