Down the drain

FIVASreport

Down the drain Rapporten setter søkelys på et lite kjent fond i Verdensbanken som aktivt fremmer vannprivatisering og oppfordrer til alternative løsninger for å øke tilgangen til vann for de fattige.

Ruined rivers, damaged lives

FIVASreport

Ruined rivers, damaged lives Rapporten setter et kritisk blikk på det tiår gamle vannkraftprosjektet Theun-Hinboun i Laos. Rapporten viser de store konsekvensene prosjektet har hatt for miljøet og lokalsamfunn, og hvordan prosjektet ikke lykkes i å gjenopprette folks livsgrunnlag. Nå planlegges det en utvidelse av vannkraftverket som vil føre til en ytterligere forverring av situasjonen.

Unlevel Playing Field

FIVASreport

Unlevel Playing Field Rapporten ser på rollen til Verdensbankens tvisteløsningsmekanisme ICSID, med casestudier fra vannprivatiseringssaker i Bolivia og Argentina. Rapporten er laget i samarbeid med den argentinske NGOen ACIJ og er også tilgjengelig på spansk.

Expanding Failure

FIVASreport

Expanding Failure Rapporten viser at problemene med Theun-Hinboun-prosjektet i Laos (driftet og delvis eid av Statkraft) fortsetter å hope seg opp. Rapporten viser at prosjektet har brutt både laotisk lovgivning og bankenes egne miljøstandard. 4.000 urfolk blir tvangsflyttet som følge av prosjektet.