Ruined rivers, damaged lives

FIVASreport

Ruined rivers, damaged lives

Rapporten setter et kritisk blikk på det tiår gamle vannkraftprosjektet Theun-Hinboun i Laos. Rapporten viser de store konsekvensene prosjektet har hatt for miljøet og lokalsamfunn, og hvordan prosjektet ikke lykkes i å gjenopprette folks livsgrunnlag. Nå planlegges det en utvidelse av vannkraftverket som vil føre til en ytterligere forverring av situasjonen.