Expanding Failure

FIVASreport

Expanding Failure

Rapporten viser at problemene med Theun-Hinboun-prosjektet i Laos (driftet og delvis eid av Statkraft) fortsetter å hope seg opp. Rapporten viser at prosjektet har brutt både laotisk lovgivning og bankenes egne miljøstandard. 4.000 urfolk blir tvangsflyttet som følge av prosjektet.