Modalities of water related aid

Since 2000 Norway has allocated 3.5 bn NOK to ensure the fulfillment of the human right to water and sanitation, but to what effect?

The Destiny of the Bio-Bío River: Hydro Development at Any Cost

Den første dammen på Bio-Bío-elva i Chile, Pangue, ble støttet av Verdensbanken og nordiske donorer i 90-åra, men ble sterkt kritisert. Artikkelforfatteren ønsker å vise hvordan Pangue ryddet veien for omfattende videre utbygging av elva, på tross av lovnader om det motsatte.