The Destiny of the Bio-Bío River: Hydro Development at Any Cost

Den første dammen på Bio-Bío-elva i Chile, Pangue, ble støttet av Verdensbanken og nordiske donorer i 90-åra, men ble sterkt kritisert. Artikkelforfatteren ønsker å vise hvordan Pangue ryddet veien for omfattende videre utbygging av elva, på tross av lovnader om det motsatte.