Fivas krever større åpenhet

Fivas krever at Stortinget vedtar at Oljefondet i fremtiden styrker sin rapportering for å sikre større åpenhet og mer bærekraftige investeringer.