Oljefondet har investert milliarder i omstridt oljerørledning

Foto: Dark Sevier / Flickr

Fivas, som første i Norge, skrev i midten av oktober om DNB sin involvering i den omstridte oljerørledningen i Nord-Dakota i USA. Nylig avslørte Aftenposten at også oljefondet har store investeringer i oljerørledningen, som truer vannressursene til urbefolkningen i Nord-Dakota.

Aftenposten skriver at Oljefondet har betydelige investeringer i de tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte oljerørledningen: Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66. Oljefondet hadde ved årsskifte 2,4 milliarder kroner i rentepapirer i Energy Transfer Partners, 442 millioner kroner i rentepapirer i Sunoco Logistics og 2,9 milliarder kroner i aksjer i Phillips 66, samt rundt 1 milliard i rentepapirer i samme selskap og datterselskapet.

Det vil si at Oljefondet har investert over 6,7 milliarder kroner i selskapene som er ansvarlige for oljerørledningen, som har fått urbefolkningen til å gå rettens vei.

Les hele artikkelen til Aftenposten her.