Klimatoppmøte med fokus på vann

FivasFrontsak, Vann og sanitær

Foto: USaid

Foto: USaid

Martine Kopstad Floeng

I månedene opp mot det neste klimatoppmøte i Marokko har afrikanske statsledere etterlyst et større fokus på vann – og sanitærtjenester i klimaforhandlingene.

Under den internasjonale konferansen om vann og klima møttes politiske ledere, eksperter, klimaforskere og sivilorganisasjoner for å diskutere klimaforandringene sin påvirkning på verdens vannressurser. Under konferansen, som ble arrangert i Marokkos hovedstad Rabat i sommer, ble grunnarbeidet til klimatoppmøtet i november lagt. Resultatet av møtet var et unisont opprop om vannets viktighet, og en etterlysning av større oppmerksomhet rundt sårheten til verdens vannressurser.

Klimaforandringer

Klimaforandringene er ventet å legge økende trykk på vannsituasjonen i Afrika og verden forøvrig. Vannressursene, som allerede er presset av økt urbanisering, voksende befolkning og konkurrerende forbruk, er forventet å oppleve nye utfordringer i tiden fremover. Hyppigere flommer og mer langvarige tørkeperioder vil være konsekvensen av forandringer i klima. Afrika er forventet å være det kontinentet som vil bli hardest rammet av den globale vannmangelen, men som samtidig har bidratt minst til den menneskeskapte globale oppvarmingen. Dette er på bakgrunn av forventningen om at Afrika vil varmes opp 1,5 ganger raskere enn resten av verden.

Økt bevissthet

Når årets klimatoppmøte arrangeres i november på det afrikanske kontinentet er det derfor naturlig at statlederne ønsker skape større bevissthet rundt denne problematikken. De forventede omstillingene i klima vil forverre situasjonen for de 319 millioner menneskene i Afrika sør for Sahara som allerede mangler tilgang til rent drikkevann. Utviklingen vil skape ringvirkninger langt utover afrikanernes tilgang til drikkevann. Økt vannstress vil påvirke industri, dyrehold og avlinger. Ifølge FNs internasjonale klimapanel vil høyere temperaturer og uregelmessig nedbør, med høy sikkerhet, ramme den sårbare landbrukssektoren hardt. I land som Tsjad, Niger og Zambia er jordbruket forventet å forsvinne innen 2100.

Water for Africa

Det finnes allikevel lyspunkter skal vi tro FN og de afrikanske statslederne som står bak oppropet «Water for Africa». I Øst-Afrika vil det kunne bli lettere å dyrke mais, og mindre vannintensive avlinger vil være et bærekraftig alternativ. Ved å inkludere vann – og sanitærtjenester i klimaforhandlingene vil det øke både bevisstheten og investeringene. Økte investeringer i vann – og sanitærtjenester vil bety styrket innovasjon av infrastruktur, mer bærekraftig vannforvaltning og effektivisering av vannbruk innenfor de vannintensive sektorene.

Om vann når agendaen under årets klimakonferanse i Marrakech i Marokko vil tiden vise. Fivas heier på initiativet, og håper at klimatoppmøtet vil øke bevisstheten om viktigheten med å oppnå bærekraftsmål nummer 6 og menneskeretten til vann.