New positive developments in Sarawak

Protests paid out for indigenous peoples in Borneo. A two year battle on the Malaysian island resulted in the return of the land to its rightful owners.

Who gives a DAM!

Bokomtale
Oppdemmet miljødebatt:
James Ritchie: Who gives a DAM! – The Bakun Odyssey

The Destiny of the Bio-Bío River: Hydro Development at Any Cost

Den første dammen på Bio-Bío-elva i Chile, Pangue, ble støttet av Verdensbanken og nordiske donorer i 90-åra, men ble sterkt kritisert. Artikkelforfatteren ønsker å vise hvordan Pangue ryddet veien for omfattende videre utbygging av elva, på tross av lovnader om det motsatte.