Store utfordringar med på kjøpet i Chile

FivasChile, english, Frontsak, Vannkraft

Statkraft har kjøpt seg inn i det chilenske vasskraftselskapet Pilmaiquen. No ser dei at det er manglar i forarbeidet på dammen selskapet planlegg å bygge ut. Manglande samtykke frå mapuchane vil vere brot på internasjonalt anerkjende urfolksrettar.