The Oil Fund’s investments in Coca-Cola

Fivas has launched a new report on Coca-Cola’s water overuse and how the Norwegian Oil Fund’s investments in the company is against the Fund’s strategies for sustainable water management.

A taste of life as it should be? Coca-Colas framferd i India

I oktober kom Amit Srivastava, koordinator for India Resource Center og direktør for Global Resistance, til Norge som gjest av Attac Norge. Etter å ha reist rundt på norske universiteter og høyskoler i en uke for å fortelle om vannforbruk og forurensning ved Coca-Cola sine fabrikker i India, tok han seg også tid til å snakke med Vann og konflikter.