Veidekke med nye planer i Uganda

Bjørn Ivar Fyksen

Norpak eies av Agder Energi, i samarbeid med Nyborg, Alstom, GE Energy og Veidekke. Norpak er med den norske ambassadens støtte nå i forhandlinger med den ugandiske stat om utbygging av Karuma falls. Karuma ble i sin tid rangert etter Bujagali for gjennomføring. Om forhandlingene går i boks, er det meningen at de skal både bygge, eie og drive kraftverket. Men prosjektet er altså bare på forhandlingsstadiet.

– Det eksisterer ennå ikke noen kontrakt eller kraftkjøpsavtale mellom Norpak og Uganda, sier direktør i Agder Energi, Audun Bjørkenes, til FIVAS. Det samme gjelder for avtaler om finansiering. I den forbindelse er det interessant å minne om at en sannsynlig grunn til at AES til slutt trakk seg fra Bujagali-prosjektet var problemer med finansieringen. Garantiavtalen med Verdensbanken, og dermed også med norske GIEK ble stadig utsatt som følge av korrupsjonsetterforskning.

Veidekke var involvert i Karuma-prosjektet allerede på et tidlig stadium, før ugandiske myndigheter bestemte seg for å satse på Bujagali, og det var i den forbindelse den påståtte bestikkelses-summen på 10 000 dollar skal ha blitt betalt til Ugandas tidligere energiminister av Veidekkes underselskap i London. Senere ble altså Veidekke sentral i Bujagali-prosjektet, som de til slutt trakk seg fra. Dermed er det enda mer interessant at Veidekke igjen involverer seg i Karumautbyggingen. Med bortfallet av Bujagali-prosjektet er nå store deler av garantirammen for GIEKs u-landsordning frigjort. Det vil sannsynligvis bli aktuelt også for Norpak å søke om garantier herfra. Vil korrupsjonsanklagene mot Veidekke da få betydning?
Agder Energi eier for øyeblikket nesten 50 % av Norpak, men ifølge Development Today har Statkraft Norfund Power Invest (SNPI) vært i kontakt med Norpak og blitt tilbudt å kjøpe seg inn i prosjektet. På sikt kan det være aktuelt at de overtar ledelsen av prosjektet. SNPI er helt underlagt norske myndigheters kontroll, og ble etablert for å samle Statkrafts internasjonale engasjement og Norfunds investeringer i vannkraftsektoren. SNPI har som mål å ikke involvere seg i prosjekter med store negative konsekvenser. Dermed er det heldig at de kan støtte seg til andre norske selskapers erfaringer i Uganda, og lære av deres feil.