Valutakrisen stoppet Bakun

Øyvind Eggen

20. november i høst annonserte malaysiske myndigheter at de ville ta over Bakun-prosjektet fra utbyggeren Ekran Berhad (Bhd). Selskapet var ikke lenger interessert etter at hele prosjektet ble utsatt i september. Samme måned røyk også kontrakten med ABB-konsortiet, som inkluderte Kværner Energy. Ekran har store økonomiske problemer som følge av valutakrisen i Malaysia, og i følge en talsperson for regjeringen hadde Ekran bedt myndighetene om å oppheve utsettelsen, men det var ikke aktuelt.

Myndighetene har antydet to års utsettelse, men representanter for regjeringen har sagt at prosjektet er utsatt «på ubestemt tid». En talsperson sa at de ville utsette «så lenge som mulig». Men den allerede påbegynte byggingen av en såkalt diversjonstunnel fortsetter likevel. Den vil stå ferdig i mars. Myndighetenes begrunnelse for å ta over prosjektet, var frykt for at dette byggearbeidet ikke skulle bli ferdigstilt. Hvis arbeidet ble stående halvferdig, ville det ha større miljøkonsekvenser enn om det bygges ferdig. Myndighetene fryktet også at Ekran ikke ville være i stand til å betale utbyggerne av tunnelen.

Tvangsflyttingen av mennesker fortsetter også. «De må bli flyttet fordi området ikke er egnet til å bo i,» sa en talsmann for regjeringen. 9500 mennesker av utbefolkningsgrupper har eiendomsrett til land som vil bli berørt av prosjektet. Det neste som nå skjer, er at gravplasser skal flyttes fra områdene som etter planen vil bli demmet ned.

Ekran Bhd var bare glad til da staten overtok Bakun-prosjektet. Den gleden deles av flere. Selskapet har ikke det minste peiling på vannkraft. Staten som nå har overtatt har iallfall i prinsippet plikt til å ta hensyn til miljøet og beskytte sin egen befolkning.

Det er for tidlig å si noe om hva utsettelsen og statens overtakelse vil bety for prosjektet. En godt orientert kilde i norsk næringsliv som FIVASskraft har snakket med, sier at han antar det vil være økonomisk fornuftig av Malaysia å kansellere gigantprosjektet og heller satse på flere mindre kraftverk. Det samme synet har blitt hevdet av en administrerende direktør i Tenaga Nasional Bhd, en annen av aksjeeierne i prosjektet. Han foreslår en utbygging i flere faser, eller bygging av flere små dammer.

Det er diskutert å kansellere den planlagte undersjøiske kabalen til Malaysia-halvøya, og dermed bare bruke kraften på øya Borneo. Myndighetene har også sagt at de skal vurdere det framtidige kraftbehov. Det kan være et signal om at de vurdere å kansellere, eller redusere prosjektet. Nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner har kjempet hardt mot det kontroversielle prosjektet, og sannsynligvis vil dette kunne påvirke beslutningsprosessene om videreføringen av Bakun-prosjektet.

«Jeg kan ikke forstå hvordan Bakun-prosjektet kan gå videre nå. For mange feil er gjort (…). Hvis dammen blir bygget, vil den komme i Guinnes rekordbok: et selskap med absolutt ingen ekspertise har planlagt, administrert og bygget en dam som er oppskrytt til å være den største i Sørøst-Asia» M.G.G. Pillai.