Uganda – bakgrunnsartikkel

Som mange andre land i Øst-Afrika med en raskt voksende økonomi tørster Uganda etter energi, og gjerne billig fornybar elektrisitet. Norge har vært bredt involvert i energisektoren i Uganda med støtte til offentlige reformer og i konkrete utbyggingsprosjekter.

Den hvite Nilens utspring Victoriasjøen ligger mellom Uganda, Tanzania og Kenya. Ved Jinja i Uganda, hvor Den Hvite Nilen begynner ferden mot Middelhavet, ligger Nalubaale Power station. Dammen, som ble åpnet i 1954, har vært dårlig vedlikeholdt, og i 2003 ble en ny dam, Kiira, åpnet ved siden av Nalubaale på utløpet fra Victoriasjøen.

Kiira-kraftverket er kritisert for å øke uttappingen av Victoriasjøen og for å være mindre lønnsom enn en oppussing av det allerede eksisterende Nalubaale-anlegget. Prosjektet er også kritisert for å være mer lukrativt for de som vedtok det enn for ugandere generelt. Norske myndigheter og norske aktører er involvert på mange felter i ugandisk energipolitikk. På grunn av en forverring av styresettet har Norge trappet ned og til slutt stoppet stat til stat bistand til Uganda i 2012.

Bujagalidammen

Uganda har også fått mye oppmerksomhet for utbyggingen av Bujagalidammen som bygges på Den Hvite Nilen en liten mil nedenfor utløpet fra Victoriasjøen. Prosjektet har vært kritisert for mange forhold i den mer enn ti år lange prosessen frem mot innvielsen i oktober 2012. Bujagaliutbyggingen er også sett som en milestein fordi den innevarslet en tilbakekomst til store vannkraftprosjekter i Afrika for Verdensbanken og det vestlige donorsamfunnet. I en tidlig fase var det norske selskapet Veidekke involvert i utbyggingen, men da det amerikanske selskapet AES trakk seg fra utbyggingen endte også engasjementet for underkontraktøren Veidekke. Les mer om Bujagalidammen. 

Karumadammen

Veidekke var som del av det norske konsortiumet Norpak også involvert i forprosjektering av Karumadammen, et prosjekt som ligger i Murchison Falls-nasjonalpark. Veidekkes engasjement i Karuma og Biujagali endte etter at en utbetaling foretatt til Ugandas tidligere energiminister Kaijuka førte til at selskapet ble etterforsket for korrupsjon i 2002. Utbyggingen av Karuma ble satt på vent da Bujagali startet og behovet tilsynelatende kunne møtes for en periode. Nå diskuteres igjen Karuma-utbyggingen med mulig finansiering fra kinesiske investorer. Les mer om Karumadammen. 

Trønderenergi i Uganda

I Uganda er også det norske selskapet Trønderenergi aktivt via datter-selskapet TronderPower eid av Trønderenergi og Norfund. Trønderenergi åpnet i 2009 et minikraftverk i Bugoye i Kasese-distriktet sørvest i Uganda. Norfund har finansiert prosjektet med 65 milliarder dollar i egenkapital og lån, prosjektet har også mottatt gavebistand gjennom det norske «Ren Energi»-programmet. Kraftverket har ført til at et 33 familier måtte flytte, og TrønderPower har bygget nye hus som del av kompensasjonstiltakene.

Les mer om Bujagali på FIVAS’ blogg, i Bistandsaktuelt og hos Trønderenergi.

Kraftstasjonen har bidratt til en økning på 4 % i samlet genereringskapasitet i Uganda og har bedret leveringssikkerheten lokalt. Allikevel er det fortsatt strømavbrudd som følge av feil og spenningsvariasjoner. I Kasese-distriktet forbrukes 90 % av elektrisiteten av 6 industribedrifter. Disse bedriftene er de som har tjent mest på utbygingen viser en studie gjort av britiske Overseas Develpoment Institute. Bedriftenes sysselsetting har ikke blitt vesentlig påvirket av den mer stabile strømtilgangen, men de har kuttet utgiftene til nødgeneratorer og diesel. På den andre siden støtter studien også International Finance Institution sitt anslag om en effekt på rundt 10 000 jobber.

SN power vurderte tidligere å bygge et kraftverk i Bugoye, men trakk seg fordi de angivelig mente prosjektet ikke ville være kommersielt drivverdig.

Trønderenergi er nå også involvert i utviklingen av et 16 MW kraftverk i Kikagati på grensen mot Tanzania. Kraftverket skal utvikles som en del av GET FiT-initiativet støttet av blant annet tyske KfW og Norge. Les mer hos Ambassaden i Uganda eller hos Development Today.

Norsk involvering i omstrukturering

Norge har lenge vært involvert i energi, og bidro til arbeidet med utformingen av Ugandas energilov på slutten av 90-tallet. Energisektoren ble da splittet opp i tre, generation, transmission og distribution. Dette for å lettere tiltrekke seg private aktører som bare ønsker å involvere seg i selve produksjonsleddet, for eksempel et vannkraftverk. Dette er en av de mest liberale delingene i Afrika, og Uganda har lykkes godt med å tiltrekke seg privat kapital i følge den norske ambassaden. Norge er også sterkt inne i utbyggingen av strømnettet med bistandspenger. En utbygging av nye høyspentlinjer og bedret kapasitet i et triangel fra hovedstaden Kampala og sørvestover og nordover, samt en ny linje langs Lake Albert for å forbinde de to er planlagt.

Norge er også en varm forkjemper for regionale strømmarkeder og jobber for et East African Power Pool, og mulige nye tilknytninger til Sør-Sudan og Kenya. Situasjonen for den planlagte støtten på 300 millioner kroner til utbygging av kraftlinjer er ukjent etter at all stat til stat bistand ble stoppet i november 2012.

Les mer om Norsk arbeid i Uganda i bloggposten «økende norsk energisatsing i Uganda» eller hva Norad sier om norsk arbeid i Uganda i årsrapporten til Ren Energi 2011 [pdf, engelsk].

Oppdatert juni 2013 av Jonas Ådnøy Holmqvist.