Private aktører forbereder seg for «the Big Push»

Andrew Preston

Til tross for store overføringer og syv års virksomhet, har SN Power fortsatt til gode å etablere seg i Afrika – kontinentet som mer enn noe annet mangler tilgang til moderne energitjenester. Selskapet trakk seg ut av planlagte investeringer i Uganda og Mosambik i 2007 og 2008 av kommersielle og andre grunner.

Nå har derimot selskapet gjennomgått en restrukturering, bl.a. for å få til en sterkere satsing i Afrika. I januar 2009 økte Statkraft sin eierandel i selskapet fra 50 til 60 prosent, ved å kjøpe aksjer fra Norfund for 1,1 mrd kroner. Samtidig ble det opprettet et nytt selskap for å investere i Afrika og Mellom-Amerika. Det nye selskapet, SNP AfriCA, eies 51 % av Statkraft og 49 % av Norfund.

På et seminar om energisituasjonen i Afrika på Næringslivets hus i Oslo i mai, ble et nytt 2-årig prosjekt ”Energi og utvikling” lansert. Prosjektet er et samarbeid mellom Energibedriftenes landsforening (EBL), Norfund, Statkraft, SN Power, Eidsiva Energi, Agder Energi, BKK, Trønder Energi, Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Norad.

Prosjektet har som hovedformål ”å bidra til at norske myndigheters økte satsing på bruk av norsk kompetanse på fornybar energi i utviklingsland blir langsiktig, og robust mot politiske skiftninger.” Målgruppen er politikere og frivillige organisasjoner. Strategien for å oppnå dette er å vise utviklingslandenes energibehov, synliggjøre kommersielle muligheter og bidra til å skape åpenhet og dialog om utfordringer norsk kraftindustri, som satser i utviklingsland, har når det gjelder miljø, HMS, korrupsjon og menneskerettigheter.

Det har lenge vært grunn til å kritisere den alt for tette koblingen mellom sterke fagmiljøer innenfor vannkraftutbygging i Norge og den satsningen på vannkraft som tradisjonelt har vært framherskende i Norads energibistand. Det er derfor merkverdig at Norad tilhører noe som tilsynelatende er en lobbyorganisasjon for norske vannkraftinteresser.

En annen nettverksorganisasjon ble opprettet i juni med navnet Norwegian Renewable Energy Partners (INTPOW). INTPOW har som formål å gjøre norsk energinæring mer slagkraftig internasjonalt, med fokus på fornybare energikilder. Denne gang er det Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet som har tatt initiativ, og igjen er vannkraftbransjen godt representert i medlemskapet.