Norge trekker seg fra Melamchi-prosjektet

Andrew Preston

Årsaken til uttrekningen er den generelle politiske situasjonen i landet. Utviklingen etter 1. februar da Kong Gyanendra overtok makten og etablerte unntakstilstand i landet omtales som et alvorlig tilbakeskritt for flerparti-demokratiet, det konstitusjonelle monarkiet, menneskerettigheter og for å komme frem til en fredelig løsning i den voldelige konflikten.Avgjørelsen innebærer i tillegg at den bilaterale bistanden til Nepal i 2006 skjæres ned med 10 prosent.

Målet med dette prosjektet (omtalt i Vann og Konflikter nr 3-2003 og 3-2004) er bedre vannforsyning og sanitæranlegg i Kathmandu-dalen. I dag er den daglige vannforsyningen 100 millioner liter per dag, mens det reelle behovet er anslått å være 190 millioner liter. Prosjektet innebærer at vann skal føres fra Melamchi-elven til Kathmandu-dalen gjennom en 26 kilometer lang tunnel. NORAD og SIDA hadde inngått en avtale om felles finansiering av bygging av tunnelen.

Lokale motstandere av prosjektet sier at problemet ikke er vannmangel i Kathmandu-dalen, men dårlig infrastruktur og svake offentlige og lokale forvaltningsinstitusjoner. Prosjektet har blitt kritisert for alvorlige sosiale og miljømessige konsekvenser for befolkningen langs Melamchi-elven, manglende åpenhet rundt prosjektet og manglende kompensasjonsordninger.

Norges uttrekning vil koste prosjektet US$28 millioner av et totalbudsjett på US$464 millioner. Men fordi prosjektet allerede manglet en del av finansieringen, sitter prosjektet igjen med et finansieringsgap på $128 millioner, ifølge organisasjonen Bankwatch.

Til tross for den politiske begrunnelsen for avgjørelsen, ble den godt mottatt av prosjektets lokale motstandere. Motstanderne mener at pengene kan brukes på en mye bedre måte. Som Gopal Siwakoti fra den nepalesiske Water and Energy Users’ Federation sa på et besøk til Norge i 2004, Melamchi-prosjektet er ”a 500 million dollar solution for a 100 million dollar problem.”