Når overtramp er regelen

Silje Kjørberg Hernes

Koalisjonen er et nettverk bestående av aktører fra sivilt samfunn på alle nivåer, fra lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå som arbeider mot utbyggingen av store dammer på Mekong-elven. Målet med møtet var å dele erfaringer, og å besøke landsbyer i Nordøst-Kambodsja som vil få livene sine endret på grunn av damutbygging.

Under konferansen dro delegatene på besøk til områder nord i Kambodsja i provinsen Rattanakiri. Her skulle vi besøke landsbyer som er under trussel av utbygginger av dammer på sideelvene av Mekong, kalt ”De Tre S’ene” – Sesan, Srepok og Sekong-elvene. De tre sideelvene bidrar til 19 prosent av Mekong sin årlige tilførsel av vann og består av over 100 ulike lokalsamfunn, og mer enn tolv ulike minoritetsgrupper som er avhengig av elvene for fiske, jordbruk og til kulturelt bruk.

Seks dammer er under planlegging i regionen bare på kambodsjansk side. Det er allerede tre dammer som er operasjonelle, men vi besøkte lokalbefolkningen som bor nedstrøms av den planlagte Lower Sesan 2. Besøket gav en klar pekepinn på at det ved utbygging av dammer blir gjort store overtramp i forhold til juridiske rammeverk og internasjonale standarder for damutbygging. Dette skjer særlig i forbindelse med pålagte høringer og informasjon til lokalbefolkningen som skal flyttes. Rundt 5.000 mennesker vil bli tvangsflyttet ved utbygging av Lower Sesan 2, og 38.000 mennesker vil miste tilgangen til migrerende fisk.

Det kom tydelig frem at situasjonen var svært frustrerende for den påvirkete lokalbefolkningen. Eksempel på dette var blant annet at på det pålagte møtet mellom selskapet og lokalbefolkningen, ble det aldri informert om hvordan utbyggingen av dammen ville påvirke landsbyen direkte. Kompensasjonen som ble utlovet var også til en latterlig lav pris, og uten noen bindende avtale fra selskapet eller myndighetenes side. Lokalbefolkningen kunne informere om en avstemming hvor utbyggingen skulle avgjøres hvor det bevisst ble skapt full forvirring til selskapenes favør.

Noe svært oppsiktsvekkende var kunnskapsnivået for lokalbefolkningen om hvordan dammen ville påvirke deres liv. Etter hvert i møtet kom det frem at svært få visste hva en dam var og hvordan den fungerte. Det var også svært lite kunnskap om hvor utbredt kampanjen mot utbygging av store dammer på Mekong-elven er.

Organisasjonene som jobber for sivilt samfunn har derfor også en lang vei å gå, og her spiller Save the Mekong en svært viktig rolle for å spre informasjon og sikre en fritt, foruttatt og informert samtykke blant lokalbefolkningen.