Guatemala – bakgrunnsartikkel

Med sine 3000 elver blir Guatemala sett på som et land med stort potensiale for vannkraftutbygging og med mulighet for å forsyne hele Mellom-Amerika med strøm.

Det finnes per i dag planer for utbygginger i de fleste regionene i landet. Samtidig har satsingen ført til en bølge av protester over hele landet, frontet av urfolksorganisasjoner, lokale fagforeninger og komiteer samt miljøorganisasjoner. Satsingen har vist seg å ta lite hensyn til befolkningen i landet, en rettferdig deling av goder fra prosjektene, sårbare økosystemer og elvesystemer.

Med svake miljøkonsekvensanalyser utført av uerfarne konsulenter, manglende høringsprosesser og konsultasjon, er det selskapene som styrer arenaen i nær allianse med mektige interesser innen gruve- og maquilaindustrien (tekstil). Staten har skygget unna og etterlater lokalsamfunn i et juridisk vakuum, og private aktørers inntreden blir oppmuntret uten et rammeverk som sikrer utvikling, rettigheter og miljøbevaring. Tilbake sitter lokalsamfunn og kommuner uten tilgang til strøm og inntekter fra prosjektene, med liten eller ingen mulighet til å påvirke prosessene.