Fremgang i kompensasjonsplaner

Ingrid Myhr

I forrige nummer av Vann & Konflikter (3-02) var det skrevet om hvordan familier i 57 laotiske landsbyer har mistet grønnsakshagene sine og har blitt tvunget til å gi opp fiske som primær næringskilde, som en følge av miljøforandringer forårsaket av det hydroelektriske anlegget i Theun Hinboun. Robert Allen, administrerende direktør for Theun Hinboun Power Company (THPC), innrømmer at prosjektet har hatt negative konsekvenser og sier til Vientiane Times 14.02.03 at THPC har forpliktet seg til å kompensere for de tapene dammen har påført beboerne i området. Han sier at firmaet samarbeider med lokale beboere og myndigheter for å løse problemene.

THPC har ifølge avisen hittil utbetalt US$ 2,5 millioner i oppreisning til lokale familier, som del av den tiårige kompensasjonsplanen (MCP) som ble iverksatt i 2000. I 2002 brukte prosjektet US$ 425 000 på kompensasjoner, hovedsakelig i form av ris, salt, myggnett, tepper og redskaper til 18 landsbyer som ble rammet av oversvømmelser forårsaket av prosjektet.

Landsbybeboerne blir oppfordret til å omstille seg til jordbruk, og får av THPC utdelt frø, grønnsaker, kyllinger, ender, griser og enkelte frukttrær. Produksjonen skal i første omgang sikre familiens matforsyning, men vil etter hvert økes så familiene kan selge produktene på markedet. THPC lærer også lokale fiskere hvordan de kan beskytte fiskebestanden for å sikre tilstrekkelig tilgang på fisk i fremtiden. Ett område, Ban Kapob, har fått ny vei, vannpumper og elektrisitet. En beboer forteller Vientiane Times at fisket gikk drastisk ned etter at dammen åpnet i 1998, men at kompensasjonstiltakene gjør livet lettere for menneskene i landsbyen.

Vientiane Times gjør oppmerksom på at selv om THPC har satt i gang mange positive tiltak for å bøte på de lokales tap av livsgrunnlag, krever tiltakene omstilling til en ny livsstil. Det sies også at mens situasjonen har blitt forbedret i flere landsbyer, er det mange landsbyer som fortsatt venter på kompensasjonsprosjekter.

(Kilde: Vientiane Times 14.02.03)