Etiopia: Stor vannkraft i opptakt

Andrew Preston

I et brev til FIVAS bekreftet Miljø- og utviklingsministeren Erik Solheim at Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken ikke lenger var i bildet med finansiering til prosjektet.

Senere kom meldingen om at også Den europeiske investeringsbanken hadde sluttet å finansiere miljøkonsekvensanalyser for prosjektet. Ifølge banken selv skyldtes dette at etiopiske myndigheter hadde sikret seg alternativ finansiering: den kinesiske Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) var klar til å steppe inn.

Avgjørelsene kom i kjølvannet av en større internasjonal kampanje for å stanse utbyggingen. Gibe 3-demningen er det tredje byggetrinnet av i alt fem på et gigantisk utbyggingsprosjekt på den nedre delen av Omo-elven i Etiopia. Demningen skal etter planen være 243 meter høy og produsere 1.870 MW elektrisitet, noe som vil innebære en dobling av landets kapasitet. Reservoaret bak demningen vil være 150 km lang.

En slik utbygging vil ha enorme miljømessige og sosiale konsekvenser, og prosjektet har møtt kritikk fra flere hold. Kritikken går blant annet på at det i den nedre delen av Omo-elven bor urfolk – en halv millioner bønder, gjetere og fiskere – som langt på vei lever som de alltid har gjort uten påvirkning fra den moderne verden. Oppdemningen vil endre de regelmessige flommene i elven som befolkningen er avhengig av for sitt livsgrunnlag, og vil påvirke jordbruk og beiteområder langs elvebreddene samt fiskeriene i Turkanasjøen i Kenya.

Den kenyanske organisasjonen Friends of Lake Turkana hadde levert en anmeldelse mot myndighetene i Kenya og selskapet Kenya Power & Lighting for ikke å ha tatt hensyn til miljømessige og sosiale faktorer i kjøp av strøm fra prosjektet. En klage ble også levert til Den afrikanske utviklingsbanken for brudd på egne retningslinjer (safeguard policies).

Selv om norske interesser ikke er involvert i Gibe 3, undertegnet Norge en avtale med Etiopia i 2009 for finansiell støtte verdt 135 millioner kroner til forstudier for vannkraftprosjekter Mandaya og Beko-Abo i delstaten Oromia. Begge disse er større enn Gibe 3, med en produksjonskapasitet på henholdsvis 2.000 og 2.100 MW. Hvis Beko-Abo bygges ut vil det være den største demning på den blå Nilen noensinne. Flere norske konsulentfirmaer (Norplan, Norconsult og COWI) er involvert i studiene.

Tidligere har Norge også vært med på å finansiere forstudier for vannkraftprosjektene Baro (på Baro-elven) og Karadobi (også på den blå Nilen) i perioden 1999-2006. Karadobi-prosjektet som ville ha ført til tap av 28.600 ha beiteområder og hatt negative konsekvenser for 4.600 husholdninger kom veldig nær en avtale, men ble trukket tilbake av uklare årsaker. En teori er at en bro, finansiert av Japan, ville ha blitt satt under vann. Baro-prosjektet har heller ikke gått videre etter at det ble påvist svært alvorlige miljømessige konsekvenser.