Bekymringsmelding for savnet brasiliansk aktivist

Nicinha forsvann frå heimen sin 7. januar 2016.
Nicinha forsvann frå heimen sin 7. januar 2016.

Jonas Holmqvist

Nilce de Souza, aktivist i MAB Rondonia, forsvant den 7. januar fra sitt bosted i Velho Mutum Paraná i Rondonia. Velho Mutum er en provisorisk landsby laget av fiskere som måtte flytte som følge av Jirau-utbyggingen.  De Souza, bedre kjent som ‘Nichina’ er kjent i regionen for å ha kjempet for folkene som ble påvirket av utbyggingen av Jirau-kraftverket og mot menneskerettighetsbruddene MAB mener utbyggerene har begått.

Det er ikke funnet noen spor etter Nichina annet enn hennes halskjede som ble funnet røket på bakken utenfor hjemmet der hun sist ble sett. Noe som tolkes som at Nichina ble tatt fra stedet med makt. Politiet begynte først å gjøre undersøkelser den 13. januar.

Nicinha på eit lanseringsseminar på Universitetet i Rondonia i august 2015, foto: Tora Systad Tyssen
Nicinha på eit lanseringsseminar på Universitetet i Rondonia i august 2015 saman med Joaõ Dutra, foto: Tora Systad Tyssen

Nichina har deltatt i flere offentlige høringer om fiske-aktiviteten i Madeira elva og om kraftutbyggingene og har gjennom årene levert en rekke klager. Klagene har blant annet ført til offentlige undersøkelser av føderale myndigheter og delstatsmyndigheter i fiskeriprogrammene knyttet til kraftutbyggingene på Madeira-elven. FIVAS møtte selv Nichina da vi var i Rondonia i august og vet godt at hun har et tydelig engasjement for de berørte menneskenes rettigheter og for deres rett til et livsgrunnlag i områdene de bor i. Nichina sto opp for seg selv og andre mot langt sterkere interesser, på tross av en veldig vanskelig situasjon, hennes eksempel er en sterk inspirasjon for andre som jobber for rettighetene til lokalsamfunn som blir ødelagt av store utbygginger.

FIVAS er bekymret for at Nilce de Souza kan være utsatt for noe kriminelt. Det er av største betydning at brasiliansk politi tar denne forsvinningen alvorlig. Trygghet og rettsikkerhet er grunnsteiner i et demokrati. Brasil som en moderne og demokratisk stat kan ikke være kjent ved at fremstående aktivister forsvinner uten at det gjøres et grundig undersøkende arbeid og etterforskning av eventuelle mistanker.