Avbinding av bistand – men ikke neste år

Bindingen skal «gradvis avvikles» _ men ikke neste år, i følge budsjettet. Målsetningen om å fremme deltakelse fra «internasjonalt konkurransedyktige norske bedrifter» faller i et uheldig lys når de norske bedriftene øyensynlig ikke tåler en internasjonal anbudsrunde.

Bistand til institusjons- og kompetanseoppbygning er også bundet, og denne type ordninger skal bare «gradvis oppheves». Derfor er det fremdeles mye penger å hente i bistandsbudsjettet for norske selskaper i vannkraftsektoren.

For eksempel vil et norsk konsulentselskap tjene 10 millioner neste år bare på arbeidet med den nasjonale vannkraftplanen for Vietnam. I kontrakten med Vietnam står det at 40 prosent av arbeidet skal gå til norske selskaper, og 60 prosent til svenske, noe som gjenspeiler bistandsyternes relative bidrag.

– Jeg må må forholde meg til de retningslinjene som fortsatt gjelder, sier direktør Halvard Lesteberg i NORADs avdeling for Industri og Næringsliv. Han viser til at det er Regjeringen og Stortinget som legger føringene. Når det gjelder institusjons- og kompetanseoverføring, som vannkraftplanen for Vietnam er en del av, er føringene formulert med at «norske bedrifter, forskningsinstitusjoner og forvaltningsorganer har god kompetanse innen disse områdene».