10-årsjubileum for Verdens damkommisjon

Andrew Preston

Kommisjonens konklusjon var at store dammer har gitt et viktig og betydelig bidrag til menneskers utvikling, men altfor ofte til en uakseptabelt og unødvendig høy pris for mennesker og miljø. Rapporten la fram et forslag til et nytt og progressivt beslutningsrammeverk som skulle redusere faren for at dette skulle skje igjen i framtida.

I en rekke land, inkl. Sør-Afrika, Nepal og Sverige, har det vært arrangert dialogprosesser om implementering av damkommisjonens anbefalinger. Flere finansielle institusjoner refererer eksplisitt til anbefalingene i sine retningslinjer, og det europeiske karbonmarkedet (ETS) bruker dem som standard for godkjenning av karbonkreditter fra vannkraftprosjekter i utviklingsland. Samtidig har damindustrien, Verdensbanken og flere land med sterke vannkraftinteresser, inkl. Norge, vært mer lunkne til anbefalingene.

10 år etter er rapporten likevel av høyeste relevans for norske aktører. De type prosjekter som Damkommisjonen ville unngå i framtida blir fremdeles realisert verden over, noen med norsk støtte.

I forbindelse med 10-årsjubileumet til World Commission on Dams har International Rivers i samarbeid med FIVAS og Oxfam Australia utgitt Protecting Rivers and Rights: the World Commission on Dams Recommendations in Action Briefing Kit. Heftet gir konkrete eksempler på hvor og hvordan kommisjonens anbefalinger har blitt tatt i bruk, og konsekvensene i tilfeller der de har blitt ignorert.