Vann og sanitær – bakgrunnsartikkel

Tilgang til rent vann og anstendige sanitærforhold er en menneskerett som er avgjørende for alle mennesker. Til tross for dette, mangler mer enn 663 millioner mennesker tilgang til rent vann. Det betyr at 1 av 10 mangler rent vann, og hele 2,3 milliarder mennesker – 1 av 3- har ikke tilgang til et toalett. Hvert år dør 1,7 millioner mennesker som følge av dårlig tilgang på vann og sanitære tjenester. Halvparten av verdens sykehusplasser fylles av mennesker som lider av sykdommer relatert til skittent vann. Dette henger tett sammen med dårlige sanitærforhold som forurenser drikkevannskilder.

Det blir sjeldent uttalt hvilken betydning adgang til rent vann og skikkelige toalettforhold har for barns vekst og utvikling. Dette til tross for at omlag 50% av tilfellene av underernæring er knyttet til infeksjoner forårsaket av skittent vann og dårlig hygiene. Globalt lider hvert femte barn av veksthemming på grunn av underernæring i barnets to første leveår. Én av fem dødsfall av barn under fem år skyldes vannrelaterte sykdommer.

I dag anses knapphet på vann som en av de viktigste risikofaktorene for næringsliv, økonomisk utvikling og helse. Den økonomiske utviklingen bremses når 3,4 millioner mennesker dør av, og enda flere lever med, vannrelaterte sykdommer. Rask urbanisering og manglende byplanlegging har blant annet ført til at en rekke storbyer i land som India, Pakistan og Bangladesh sliter med å sikre befolkningen tilgang til rent vann. Særlig manglende tilgang til vann står sentralt i konfliktbildet, og kan føre til geopolitiske spenninger. I dag ser vi at hvordan flere konflikter utspilles som følge av pressede vannressurser.

Hver eneste dag har verdens befolkning et forbruk av ferskvann som tilsvarer det dobbelte av hva som til enhver tid finnes i alle jordas elver. Forbruket av vann øker raskere enn befolkningsveksten. Mens verdens innbyggertall ble tredoblet i forrige århundre, steg vannforbruket med det seksdobbelte. Til tross for det enorme vannforbruket vi har i dag, savner så mange som en av fem mennesker trygt drikkevann. Av den grunn kan vi snakke om en global vannkrise.

Fivas jobber for å styrke internasjonale konvensjoner og lovverk, sikre god offentlig vannforvaltning, og sette fokus på smarte lokale løsninger. Dette gjøres både gjennom politisk påvirkningsarbeid og dialog med norske myndigheter og norsk næringsliv, og via internasjonalt samarbeid i større aktivistnettverk.