Uriktig fra Coca-Cola – innlegg i Dagsavisen

FacebookTwitter

Publisert på Dagsavisens debattsider og nye meninger.no 26.09.12. og i papiravisen samme dag.

Jonas Ådnøy Holmqvist

Coca-Cola Norge skriver i Dagsavisen 13. september et svar på kritikken fra SAIH. Coca-Cola er gjentatte ganger kritisert for sin aktivitet i Kerala i India, og en «rent vann til Afrika»-kampanje sees som provoserende av mange. Mange som har kontakt med grasrota i Røde Kors har fått høre at en helst skulle være uten den tilknytningen til selskapet som denne kampanjen gir.

Coca-Cola er ett av flere store selskaper som driver kampanjer for at vannforsyning i Afrika ikke skal drives av det offentlige, men være en arena for private tilbydere. Coca-Cola er en av de sentrale aktørene bak den verdensbankfinansierte Water Resource Group som jobber for inntreden av private aktører i vannforsyning i utviklingsland. Drikkevann er ikke en vare, og å gjøre distribusjon til en arena for profitt har store konsekvenser for fattige.

Coca-Cola Norge sier i sitt svar til SAIH at selskapet respekterer nasjonale lover og regler og skryter av at deres egne regler ofte er enda strengere. Deres framferd i India vitner om det motsatte. Da Coca-Cola ble anbefalt å betale kompensasjon til skadelidende i 2010 av en myndighetsoppnevnt kommisjon, protesterte de mot prosessen. Coca-Cola sier anbefalingen er i strid med vitenskapelige studier de har, som konkluderer med at miljøskadene ikke kan knyttes til dem. Staten Kerala har likevel vedtatt en lov som gir skadelidende mulighet til å søke et tribunal om erstatning fra Coca-Cola. At en kan betale for vitenskapelige studier som er fordelaktige for bestillerne tør være allment kjent. Det viser seg altså at Coca-Cola når de er uenige i lokal lov, holder seg til sin versjon av sannheten.

Coca-Cola Norge viser til kritikken fra SAIHs Jorun Bakke Johannessen mot Coca-Colas framferd i Kerala som «en bekymring flere delte med henne tidligere på 2000-tallet» og utelater helt at dette er stridigheter som har pågått i indisk rettsvesen mange år etter 2002 og som førte til at delstatens lovgivende forsamling satte ned et tribunal for tilkjenning av kompensasjon i 2011. Dette kan ikke forstås som annet enn et bevisst forsøk på uriktig omtale for å dekke over kritikk mot selskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *