Solcelletoalett som produserer energi

Anette Tjomsland

Nylig arrangerte Bill og Melinda Gates humanitære stiftelse konkurransen «Reinvent the toilet Challenge». Utfordringen var å finne opp et bærekraftig toalett som kan brukes uten vann, strøm og avløp, og som kostet mindre enn 30 øre (5 cent) per dag, per bruker. Med dette initiativet ønsker Gates ekteparet å bidra til oppnåelsen av Tusenårsmålet for sanitær; å halvere antall mennesker uten tilgang til grunnleggende sanitærtjenester. I dag mangler 2,6 milliarder mennesker tilgang til grunnleggende sanitærforhold, og 5000 barn dør hver dag av diarésykdommer.

Stagnerende og ignorerte sanitærmål

Det er absolutt behov for innsatsen til mangemilliardærene, FN annonserte nylig at dette målet ikke vil bli møtt innen tidsfristen for Tusenårsmålene, som er i 2015. Av alle tusenårsmålene, ser det ut til at forbedrede sanitærforhold er det som ligger dårligst an.
– Gates sin innsats på sanitær er helt unik. Samtidig som for eksempel NORAD ignorerer sanitærkrisen, er det private aktører som ser at dette er en investering som må gjøres for å oppnå de helse- og fattigdomsmålsetninger som er understreket av verdenssamfunnet, sier Karsten Gjefle, direktør i norske SuSan Design (Sustainable Sanitation Solutions).

Norsk utmerkelse

SuSan Design deltok også i Gates sin konkurranse, hvor de vant hele 100 000 USD. Gjefle forklarer at Gates Foundation har en struktur som heter Grand Challenges Exploration (GCE) hvor de utlyser målsetninger og kriterier for innovative prosjekter over hele verden.
– Vi hadde naturligvis forventninger når vi sendte inn søknaden, men å vinne frem blant over 2500 organisasjoner var helt fantastisk. Vi var en av fire europeiske prosjekter som vant 100.000 USD, globalt var det ca 26 som vant denne summen innen sanitær, sier Gjefle.
Nye resultater fra en større testing viser at SuSans metode er svært vellykket.
– Det betyr at vi har en løsning som kan omdanne enorme volumer avføring og urin til næringsstoffer. I storbyene i Afrika, hvor 98% ikke er tilknyttet rør, kan dette bli til nyttig og trygg naturlig gjødsel.

Problematiske vannklossetter

– Dette GCE er en del av Gates Foundations satsning på å få frem sanitærløsninger som kan skaleres opp til å nå millioner av mennesker. De kaller det Reinvent the Toilet, siden målsetningen er rettet mot å finne frem til miljømessige gode alternativer til dagens «flush and forget», sier Gjefle, med henvisning til de problematiske sidene ved vannklossetter. I følge NRK forklarte Gates selv flush and forget-problemet under presentasjonen av vinnerprosjektene.
– Et vanlig toalett representerer et problem. Det bruker mye vann, krever et svært dyrt anlegg for å bruke svært rent vann, som så blir svært skittent. Deretter er det et svært dyrt anlegg som frakter avføringen vekk, så skal vannet renses, og til slutt bruker man ti ganger mer vann i sanitæranlegg enn man gjør til drikkevann, sa Gates.

Toaletteknikk i felt

Gates Foundation vil nå betale for at prototyper av vinnertoalettene kan testes i felt. Førstepremien på hele 370 millioner dollar, gikk til California Institute of Technology. Vinnertoalettet benytter solcellepanel til å foredle avføring til hydrogengass, som igjen kan lagres i brenselsceller og gi elektrisitet.

Det er imidlertid ikke uproblematisk å flytte toaletteknologi ut i felt, uten å ha tatt høyde for lokale forhold under utviklingen. Sanitær er et sensitivt felt, og det er nødvendig å vurdere lokale kulturvariasjoner, historie, og sosiale stigma knyttet til dette. Å sørge for toaletter alene, garanterer altså ikke at de tas i bruk. Brukerne må også ønske dem.

Vannklossetter og klassekamp

Et eksempel på historisk stigma knyttet til sanitær er hvordan apartheid-regimet i Sør-Afrika henviste den svarte befolkningen til å gjøre sitt fornødne i bøtter. Vann var en del av den hvite regjeringens våpenportefølje. Dette, og en lang og skitten historie med mangelfull infrastruktur for tømming av toaletter, er en del av bakteppet for dagens motstand mot komposteringsløsninger. Tradisjonelt har vannklossetter vært forbeholdt de rike hvite, og slik er det i stor grad enda. På denne måten blir kampen for vannklossetter også en klassekamp. Kritiske røster ønsker seg derfor vannklossetter som en del av kampen for likeverd og sosial utjevning. Andre undrer seg over hvorfor tørrtoaletter og vannsmarte toalettløsninger ikke er et alternativ for de velstående. Å overtale rike mennesker, på lik linje med fattige, til å gi opp vannbaserte løsninger er et vanskelig, men essensielt alternativ.

Lokaltilpassede løsninger

En løsning som tar hensyn til lokale forhold er Community-led total sanitation (CLTS), Metoden fokuserer blant annet på de helsemessige aspektene ved forbedrede sanitærsystemer, og mobiliserer lokalsamfunnet til å ta del i utbedringene. Denne løsningen anerkjenner at vellykket implementering av ny teknologi er helt avhengig av lokalsamfunnets aksept. Kombinert med Gates Foundations nye innovative løsninger, vil en slik metode kunne gi varige og gode sanitærløsninger. Det er uansett behov for at mange hoder tenker nytt for å løse verdens sanitærproblemer.
– Bredden i teknologier og løsninger har vært formidabel, og mange vil bli glemt i en slik innovasjonsprosess, men det er viktig at bredden kommer frem slik at de løsninger som har riktige økonomiske og miljømessige fortrinn vinner frem til slutt. Vi skal ikke glemme at dagens vannbaserte systemer har verst tenkelig system som ledestjerne, sier Gjefle.